Eduskunnan kirjelmä
EK
44
2018 vp
Eduskunta
Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta
VNS 8/2018 vp
LiVM 43/2018 vp
Asia
Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta (VNS 8/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 43/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
Helsingissä 28.2.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 6.3.2019 10.42