Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.35

Eduskunnan kirjelmä EK 44/2020 vp KAA 1/2019 vp  Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen

KAA 1/2019 vp
LaVM 6/2020 vp

Asia

Eduskunnalle on 3. päivänä kesäkuuta 2019 jätetty kansalaisaloite Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen (KAA 1/2019 vp — aloitteen vireillepanija ja edustaja Jukka-Pekka Kurttila ja varaedustaja Tiina Antturi). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 6/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta

edellyttää kansalaisaloitteen pohjalta, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin ja antaa tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana.  
Helsingissä 6.11.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri