Viimeksi julkaistu 8.12.2021 14.15

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2021 vp VNS 8/2021 vp  Valtioneuvoston puolustusselonteko

VNS 8/2021 vp
PuVM 4/2021 vp

Asia

Valtioneuvoston puolustusselonteko (VNS 8/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Puolustusvaliokunta (PuVM 4/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
Helsingissä 7.12.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri