Viimeksi julkaistu 26.11.2020 13.04

Eduskunnan kirjelmä EK 46/2020 vp K 3/2020 vp  Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2019

Eduskunta
K 3/2020 vp
UaVM 3/2020 vp

Asia

Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2019 (K 3/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 3/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
  Helsingissä 25.11.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri