Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.35

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2020 vp K 1/2020 vp  K 17/2020 vp  Hallituksen vuosikertomus 2019Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

K 1/2020 vp
K 17/2020 vp
TrVM 6/2020 vp

Asia

Hallituksen vuosikertomus 2019 (K 1/2020 vp). 

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (K 17/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (TrVM 6/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt kertomusten johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 

Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aiempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot. 

 
Helsingissä 26.11.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri