Viimeksi julkaistu 4.12.2020 12.07

Eduskunnan kirjelmä EK 49/2020 vp K 16/2020 vp  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2019

Eduskunta
K 16/2020 vp
TaVM 32/2020 vp

Asia

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2019 (K 16/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 32/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
  Helsingissä 3.12.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri