Eduskunnan kirjelmä
EK
5
2018 vp
Eduskunta
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
KAA 1/2017 vp
LiVM 4/2018 vp
Asia
Eduskunnalle on 8. päivänä helmikuuta 2017 jätetty kansalaisaloite Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta (KAA 1/2017 vp — aloitteen vireillepanijat Kim Korkkula, Mikko Saarisalo ja Juha Krapinoja). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 4/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä. 
Eduskunta on
hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen
Helsingissä 4.4.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 5.4.2018 16.18