Eduskunnan kirjelmä
EK
5
2019 vp
Eduskunta
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2018
K 1/2019 vp
TaVM 1/2019 vp
Asia
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2018 (K 1/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 1/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 26.9.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 27.9.2019 11.24