Eduskunnan kirjelmä
EK
5
2020 vp
Eduskunta
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93—95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
M 1/2020 vp
PeVM 2/2020 vp
Asia
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93—95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 1/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 2/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on päättänyt, että
valmiuslain 86, 88, 93—95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 § on kumottava. Muilta osin asetus saa jäädä voimaan. Asetuksen 3 §:ään on tehtävä mietinnössä kuvattu tekninen muutos. 
Helsingissä 18.3.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 19.3.2020 9.00