Viimeksi julkaistu 16.2.2021 12.28

Eduskunnan kirjelmä EK 5/2021 vp KAA 5/2019 vp  Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus

Eduskunta
KAA 5/2019 vp
HaVM 29/2020 vp

Asia

Eduskunnalle on 3. päivänä syyskuuta 2019 jätetty kansalaisaloite Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus (KAA 5/2019 vp aloitteen vireillepanija ja edustaja Saila Kristiina Al-Jewari). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 29/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 

  Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii seksuaalirikoksiin ja törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten nopeasta ja tehokkaasta maasta poistamisesta sekä varmistaa muutoinkin kansalaisten turvallisuuden tunteen, rikosten uhrien ja asianosaisen itsensä oikeusturvan parantamiseksi entistä sujuvammat käsittelyprosessit rikosasioissa sekä antaa hallintovaliokunnalle selvityksen tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista vuoden 2022 syysistuntokauden alkuun mennessä. 

  Eduskunta on

  hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen. 
  Helsingissä 12.2.2021 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri