Viimeksi julkaistu 9.12.2020 11.22

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2020 vp K 5/2020 vp  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019

Eduskunta
K 5/2020 vp
UaVM 5/2020 vp

Asia

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019 (K 5/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 5/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
  Helsingissä 8.12.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri