Eduskunnan kirjelmä
EK
51
2018 vp
Eduskunta
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2017
K 12/2018 vp
StVM 40/2018 vp
Asia
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2017 (K 12/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 40/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 13.3.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 15.3.2019 16:30