Viimeksi julkaistu 9.12.2020 11.19

Eduskunnan kirjelmä EK 51/2020 vp VNS 5/2020 vp  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Eduskunta
VNS 5/2020 vp
UaVM 6/2020 vp

Asia

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (VNS 5/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 6/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
  Helsingissä 8.12.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri