Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.34

Eduskunnan kirjelmä EK 52/2020 vp K 18/2020 vp  Ilmastovuosikertomus 2020

K 18/2020 vp
YmVM 10/2020 vp

Asia

Ilmastovuosikertomus 2020 (K 18/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ympäristövaliokunta (YmVM 10/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt kertomuksen johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 

Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa ilmastolain uudistamista ja ilmastovuosikertomuksen kehittämistä siten, että kertomus antaa helppolukuisessa muodossa selkeän kokonaiskuvan päästökehityksestä ja siitä, mitä nykyisten toimien ja hiilineutraaliustavoitteen välisen kuilun kaventaminen edellyttää, parantaen siten sekä päättäjien että kansalaisten mahdollisuutta osallistua ilmastopoliittiseen keskusteluun. 

Helsingissä 9.12.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri