Viimeksi julkaistu 15.12.2020 14.05

Eduskunnan kirjelmä EK 54/2020 vp M 4/2019 vp  Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta

Eduskunta
M 4/2019 vp
PeVM 26/2020 vp

Asia

Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta (M 4/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 26/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  päättänyt, ettei se nosta syytettä ulkoministeri Pekka Haavistoa vastaan. 
  Helsingissä 15.12.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri