Eduskunnan kirjelmä
EK
6
2020 vp
Eduskunta
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi
M 2/2020 vp
PeVM 3/2020 vp
Asia
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi (M 2/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 3/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on päättänyt, että
valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta saa jäädä voimaan. 
Helsingissä 18.3.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 19.3.2020 9.03