Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.29

Eduskunnan kirjelmä EK 6/2020 vp M 2/2020 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi

M 2/2020 vp
PeVM 3/2020 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi (M 2/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 3/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on päättänyt, että

valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta saa jäädä voimaan. 
Helsingissä 18.3.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri