Viimeksi julkaistu 16.2.2021 12.31

Eduskunnan kirjelmä EK 6/2021 vp K 14/2020 vp  Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019

Eduskunta
K 14/2020 vp
TiVM 1/2020 vp

Asia

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019 (K 14/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tiedusteluvalvontavaliokunta (TiVM 1/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
  Helsingissä 11.2.2021 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri