Eduskunnan kirjelmä
EK
7
2020 vp
Eduskunta
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista
M 3/2020 vp
PeVM 4/2020 vp
Asia
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista (M 3/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 4/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on päättänyt
ettei valtioneuvoston asetusta kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista kumota.  
Helsingissä 19.3.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 20.3.2020 8.51