Viimeksi julkaistu 25.2.2022 9.33

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2022 vp K 20/2021 vp  Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021

K 20/2021 vp
TrVM 9/2021 vp

Asia

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021 (K 20/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 9/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 23.2.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri