Eduskunnan kirjelmä
EK
8
2015 vp
Eduskunta
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2014
K 2/2015 vp
SiVM 2/2015 vp
Asia
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2014 (K 2/2015 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 2/2015 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 15.9.2015 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 16.9.2015 15.16