Eduskunnan kirjelmä
EK
8
2016 vp
Eduskunta
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
VNS 2/2016 vp
UaVM 2/2016 vp
Asia
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (VNS 2/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 2/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on
selonteon johdosta hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
Helsingissä 14.4.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 21.4.2016 16.02