Eduskunnan kirjelmä
EK
8
2020 vp
Eduskunta
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
M 5/2020 vp
PeVM 5/2020 vp
Asia
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (M 5/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 5/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on päättänyt
ettei valtioneuvoston asetusta väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä kumota.  
Helsingissä 19.3.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 20.3.2020 8.54