Viimeksi julkaistu 11.3.2021 19.49

Eduskunnan kirjelmä EK 8/2021 vp M 1/2021 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Eduskunta
M 1/2021 vp
PeVM 2/2021 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 1/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 2/2021 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on päättänyt, että

  valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 § on kumottava siltä osin kuin ne koskevat toimivaltuuksien soveltamista Ahvenanmaan maakunnassa. Muilta osin asetus saa jäädä voimaan.  
  Helsingissä 11.3.2021 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri