Viimeksi julkaistu 3.3.2022 12.18

Eduskunnan kirjelmä EK 8/2022 vp VNS 5/2021 vp  Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

Asia

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko (VNS 5/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 1/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä toimeenpannessaan ottaa huomioon tässä mietinnössä esitetyt havainnot ja raportoi niistä osana vuonna 2022 valmisteltavaa kehityspolitiikan tulosraporttia. 

Helsingissä 2.3.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri