Eduskunnan kirjelmä
EK
9
2018 vp
Eduskunta
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
KAA 2/2017 vp
StVM 4/2018 vp
Asia
Eduskunnalle on 14. päivänä helmikuuta 2018 jätetty kansalaisaloite Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta (KAA 2/2017 vp — aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Esko Olavi Seppänen). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 4/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita ja tarvittaessa antaa selvitystyön pohjalta eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi.  
Eduskunta on
hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen. 
Helsingissä 4.5.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 7.5.2018 11.45