Eduskunnan vastaus
EV
1
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
HE 1/2019 vp
VaVM 1/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 1/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 1/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (308/2019) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
Laki 
tuloverolain 119 ja 120 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  tuloverolain  119  ja  120 §:n  muuttamisesta  annetun  lain  (309/2019)  voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
Laki 
konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain (310/2019) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
Laki 
varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta annetun lain (311/2019) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
Laki 
asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain (312/2019) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
Laki 
kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta annetun lain (313/2019) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
Helsingissä 21.5.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 24.5.2019 15.09