Viimeksi julkaistu 24.5.2019 15.09

Eduskunnan vastaus EV 1/2019 vp HE 1/2019 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Eduskunta
HE 1/2019 vp
VaVM 1/2019 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 1/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 1/2019 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (308/2019) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
   
  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki tuloverolain 119 ja 120 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta  

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan  tuloverolain  119  ja  120 §:n  muuttamisesta  annetun  lain  (309/2019)  voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
   
  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain (310/2019) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
   
  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta annetun lain (311/2019) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
   
  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain (312/2019) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
   
  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta annetun lain (313/2019) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
   
  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20 . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 21.5.2019 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri