Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 109/2020 vp

Viimeksi julkaistu 16.10.2020 15.05

Eduskunnan vastaus EV 109/2020 vp HE 128/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta

Eduskunta
HE 128/2020 vp
LiVM 8/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta (HE 128/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 8/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
  1 § 
  Tällä lailla kumotaan ajoneuvolain muuttamisesta annettu laki (130/2019), ajokorttilain muuttamisesta annettu laki (131/2019), ajoneuvoverolain 4 §:n muuttamisesta annettu laki (133/2019), autoverolain 1 §:n muuttamisesta annettu laki (134/2019), polttoainemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annettu laki (135/2019), arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta annettu laki (136/2019) ja rikoslain 23 luvun 12 §:n muuttamisesta annettu laki (137/2019). 
  2 § 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 16.10.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri