Eduskunnan vastaus
EV
12
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
HE 21/2019 vp
LiVM 6/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 21/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 6/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain (130/2019) voimaantulosäännös seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
ajokorttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajokorttilain muuttamisesta annetun lain (131/2019) voimaantulosäännös seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
ajoneuvoverolain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvoverolain 4 §:n muuttamisesta annetun lain (133/2019) voimaantulosäännös seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
autoverolain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan autoverolain 1 §:n muuttamisesta annetun lain (134/2019) voimaantulosäännös seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
polttoainemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan polttoainemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain (135/2019) voimaantulosäännös seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  arvonlisäverolain  114 §:n  muuttamisesta  annetun  lain  (136/2019) voimaantulosäännös seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
rikoslain 23 luvun 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain 23 luvun 12 §:n muuttamisesta annetun lain (137/2019) voimaantulosäännös seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan tieliikennelain muuttamisesta annettu laki (132/2019). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 16.10.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 16.10.2019 14.33