Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.04

Eduskunnan vastaus EV 12/2019 vp HE 21/2019 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

HE 21/2019 vp
LiVM 6/2019 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 21/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 6/2019 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain (130/2019) voimaantulosäännös seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki ajokorttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajokorttilain muuttamisesta annetun lain (131/2019) voimaantulosäännös seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki ajoneuvoverolain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvoverolain 4 §:n muuttamisesta annetun lain (133/2019) voimaantulosäännös seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki autoverolain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan autoverolain 1 §:n muuttamisesta annetun lain (134/2019) voimaantulosäännös seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki polttoainemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan polttoainemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain (135/2019) voimaantulosäännös seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  arvonlisäverolain  114 §:n  muuttamisesta  annetun  lain  (136/2019) voimaantulosäännös seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki rikoslain 23 luvun 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain 23 luvun 12 §:n muuttamisesta annetun lain (137/2019) voimaantulosäännös seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan tieliikennelain muuttamisesta annettu laki (132/2019). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 16.10.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri