Viimeksi julkaistu 19.11.2020 14.22

Eduskunnan vastaus EV 141/2020 vp HE 145/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunta
HE 145/2020 vp
VaVM 19/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 145/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 19/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 1211/2019, seuraavasti: 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 18.11.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri

                                                                                                                                                  Liite 

  VEROTAULUKKO 

   

   

   

  Etyylialkoholipitoisuus tilavuus- 

  prosentteina 

  Tuote- 

  ryhmä 

  Veron määrä 

   

   

   

  Olut 

   

   

  — yli 0,5 mutta enintään 2,8 

  11. 

  24,75 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 

  — yli 2,8 

  12. 

  38,05 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 

   

   

   

  Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat 

   

   

  — yli 1,2 mutta enintään 2,8 

  21. 

  36 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 

  — yli 2,8 mutta enintään 5,5 

  22. 

  198 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 

  — yli 5,5 mutta enintään 8 

  23. 

  287 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 

  — yli 8 mutta enintään 15 

  24. 

  421 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 

   

   

   

  Viinit 

   

   

  — yli 15 mutta enintään 18 

  25. 

  421 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 

   

   

   

  Välituotteet 

   

   

  — yli 1,2 mutta enintään 15 

  31. 

  501 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 

  — yli 15 mutta enintään 22 

  32. 

  771 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 

   

   

   

  Etyylialkoholi 

   

   

  tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet: 

   

   

  — yli 1,2 mutta enintään 2,8 

  41. 

  30,90 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 

  — yli 2,8 

  45. 

  50,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 

   

   

   

  Muut 

  46. 

  50,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia