Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 192/2018 vp

Viimeksi julkaistu 19.12.2018 17.52

Eduskunnan vastaus EV 192/2018 vp HE 276/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta

Eduskunta
HE 276/2018 vp
VaVM 25/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta (HE 276/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 25/2018 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki autoverolain liitteen muuttamisesta  

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan autoverolain (1482/1994) liitteen verotaulukko 1 A, sellaisena kuin se on laissa 570/2018, seuraavasti: 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan     päivänä          kuuta 20 .  
  Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 3 päivänä joulukuuta 2018 tai sen jälkeen.  
  Jos ajoneuvo on tilattu ennen 1 päivää syyskuuta 2018 ja sen ensimmäinen veron määräytymispäivä on 3 päivänä joulukuuta 2018 tai sen jälkeen, verotuksessa voidaan soveltaa verovelvollisen tai verosta vastuussa olevan vaatimuksesta liitteen verotaulukkoa 1. Verovelvollisen tai verosta vastuussa olevan on esitettävä vaatimus veroilmoituksella. 
  Verohallinto oikaisee lain voimaantulon jälkeen hakemuksetta tämän lain mukaisiksi niiden uusina verotettavien ajoneuvojen verotukset, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 3 päivästä joulukuuta 2018 lain voimaantulopäivään. Verotus oikaistaan, jos se johtaa pienempään veron määrään kuin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. 
  Ennen 3 päivää joulukuuta 2018 vireille tulleiden uusien ajoneuvojen verotukset voidaan 43 §:ssä säädetyllä tavalla peruuttaa ja ajoneuvot verottaa tämän lain mukaisesti, jos ajoneuvoja ei ole rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 3 päivää joulukuuta 2018. Verovelvolliselta ei tällöin peritä 43 §:n 2 momentissa tarkoitettua maksua. 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 18.12.2018 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri

                                                                                                                                      Liite 

  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

  VEROTAULUKKO 1 A 

  Auton CO2-päästöt 

  (g/km) 

  3.—31.12.2018 sovellettava veroprosentti 

  1.1.2019 ja sen  

  jälkeen sovellettava veroprosentti 

  3,3 

  2,7 

  3,3 

  2,7 

  3,3 

  2,7 

  3,3 

  2,7 

  3,4 

  2,7 

  3,4 

  2,8 

  3,4 

  2,8 

  3,4 

  2,8 

  3,5 

  2,8 

  3,5 

  2,8 

  10 

  3,5 

  2,8 

  11 

  3,5 

  2,9 

  12 

  3,6 

  2,9 

  13 

  3,6 

  2,9 

  14 

  3,6 

  2,9 

  15 

  3,6 

  2,9 

  16 

  3,7 

  2,9 

  17 

  3,7 

  3,0 

  18 

  3,7 

  3,0 

  19 

  3,8 

  3,0 

  20 

  3,8 

  3,0 

  21 

  3,8 

  3,0 

  22 

  3,8 

  3,1 

  23 

  3,9 

  3,1 

  24 

  3,9 

  3,1 

  25 

  3,9 

  3,1 

  26 

  4,0 

  3,2 

  27 

  4,0 

  3,2 

  28 

  4,0 

  3,2 

  29 

  4,1 

  3,2 

  30 

  4,1 

  3,2 

  31 

  4,1 

  3,3 

  32 

  4,1 

  3,3 

  33 

  4,2 

  3,3 

  34 

  4,2 

  3,4 

  35 

  4,3 

  3,4 

  36 

  4,3 

  3,4 

  37 

  4,4 

  3,4 

  38 

  4,4 

  3,5 

  39 

  4,4 

  3,5 

  40 

  4,4 

  3,5 

  41 

  4,5 

  3,6 

  42 

  4,5 

  3,6 

  43 

  4,6 

  3,6 

  44 

  4,6 

  3,6 

  45 

  4,7 

  3,7 

  46 

  4,7 

  3,7 

  47 

  4,7 

  3,7 

  48 

  4,8 

  3,8 

  49 

  4,8 

  3,8 

  50 

  4,9 

  3,9 

  51 

  4,9 

  3,9 

  52 

  5,0 

  3,9 

  53 

  5,0 

  4,0 

  54 

  5,1 

  4,0 

  55 

  5,1 

  4,0 

  56 

  5,2 

  4,1 

  57 

  5,2 

  4,1 

  58 

  5,3 

  4,2 

  59 

  5,3 

  4,2 

  60 

  5,4 

  4,3 

  61 

  5,4 

  4,3 

  62 

  5,5 

  4,3 

  63 

  5,5 

  4,4 

  64 

  5,6 

  4,4 

  65 

  5,6 

  4,5 

  66 

  5,7 

  4,5 

  67 

  5,7 

  4,6 

  68 

  5,8 

  4,6 

  69 

  5,9 

  4,7 

  70 

  5,9 

  4,7 

  71 

  6,0 

  4,8 

  72 

  6,0 

  4,8 

  73 

  6,1 

  4,9 

  74 

  6,2 

  5,0 

  75 

  6,2 

  5,0 

  76 

  6,3 

  5,1 

  77 

  6,3 

  5,1 

  78 

  6,4 

  5,2 

  79 

  6,5 

  5,2 

  80 

  6,6 

  5,3 

  81 

  6,6 

  5,4 

  82 

  6,7 

  5,4 

  83 

  6,8 

  5,5 

  84 

  6,8 

  5,6 

  85 

  6,9 

  5,6 

  86 

  7,0 

  5,7 

  87 

  7,1 

  5,8 

  88 

  7,1 

  5,9 

  89 

  7,2 

  5,9 

  90 

  7,3 

  6,0 

  91 

  7,4 

  6,1 

  92 

  7,5 

  6,2 

  93 

  7,5 

  6,2 

  94 

  7,6 

  6,3 

  95 

  7,7 

  6,4 

  96 

  7,8 

  6,5 

  97 

  7,9 

  6,6 

  98 

  8,0 

  6,6 

  99 

  8,0 

  6,7 

  100 

  8,1 

  6,8 

  101 

  8,2 

  6,9 

  102 

  8,3 

  7,0 

  103 

  8,4 

  7,1 

  104 

  8,5 

  7,2 

  105 

  8,6 

  7,3 

  106 

  8,7 

  7,4 

  107 

  8,8 

  7,5 

  108 

  8,9 

  7,6 

  109 

  9,0 

  7,7 

  110 

  9,2 

  7,8 

  111 

  9,3 

  8,0 

  112 

  9,5 

  8,1 

  113 

  9,6 

  8,3 

  114 

  9,8 

  8,4 

  115 

  9,9 

  8,6 

  116 

  10,1 

  8,8 

  117 

  10,3 

  8,9 

  118 

  10,4 

  9,1 

  119 

  10,6 

  9,3 

  120 

  10,8 

  9,5 

  121 

  11,0 

  9,7 

  122 

  11,2 

  9,9 

  123 

  11,3 

  10,0 

  124 

  11,5 

  10,2 

  125 

  11,7 

  10,4 

  126 

  11,9 

  10,6 

  127 

  12,1 

  10,9 

  128 

  12,3 

  11,1 

  129 

  12,5 

  11,3 

  130 

  12,7 

  11,5 

  131 

  13,0 

  11,7 

  132 

  13,1 

  12,0 

  133 

  13,4 

  12,2 

  134 

  13,6 

  12,4 

  135 

  13,8 

  12,7 

  136 

  14,0 

  12,9 

  137 

  14,3 

  13,2 

  138 

  14,5 

  13,4 

  139 

  14,8 

  13,7 

  140 

  15,0 

  13,9 

  141 

  15,2 

  14,2 

  142 

  15,5 

  14,5 

  143 

  15,7 

  14,8 

  144 

  16,0 

  15,0 

  145 

  16,2 

  15,3 

  146 

  16,5 

  15,6 

  147 

  16,8 

  15,9 

  148 

  17,0 

  16,2 

  149 

  17,3 

  16,5 

  150 

  17,6 

  16,8 

  151 

  17,9 

  17,1 

  152 

  18,1 

  17,4 

  153 

  18,4 

  17,7 

  154 

  18,7 

  18,0 

  155 

  19,0 

  18,3 

  156 

  19,3 

  18,6 

  157 

  19,6 

  19,0 

  158 

  19,8 

  19,3 

  159 

  20,1 

  19,6 

  160 

  20,4 

  20,0 

  161 

  20,7 

  20,3 

  162 

  21,0 

  20,6 

  163 

  21,3 

  21,0 

  164 

  21,6 

  21,3 

  165 

  21,9 

  21,7 

  166 

  22,3 

  22,0 

  167 

  22,6 

  22,4 

  168 

  22,9 

  22,7 

  169 

  23,2 

  23,1 

  170 

  23,5 

  23,4 

  171 

  24,0 

  24,0 

  172 

  24,2 

  24,2 

  173 

  24,4 

  24,4 

  174 

  24,6 

  24,6 

  175 

  24,8 

  24,8 

  176 

  25,0 

  25,0 

  177 

  25,2 

  25,2 

  178 

  25,4 

  25,4 

  179 

  25,6 

  25,6 

  180 

  25,8 

  25,8 

  181 

  26,0 

  26,0 

  182 

  26,2 

  26,2 

  183 

  26,4 

  26,4 

  184 

  26,6 

  26,6 

  185 

  26,8 

  26,8 

  186 

  27,0 

  27,0 

  187 

  27,2 

  27,2 

  188 

  27,4 

  27,4 

  189 

  27,6 

  27,6 

  190 

  27,8 

  27,8 

  191 

  28,0 

  28,0 

  192 

  28,2 

  28,2 

  193 

  28,4 

  28,4 

  194 

  28,6 

  28,6 

  195 

  28,8 

  28,8 

  196 

  29,0 

  29,0 

  197 

  29,1 

  29,1 

  198 

  29,3 

  29,3 

  199 

  29,5 

  29,5 

  200 

  29,7 

  29,7 

  201 

  29,9 

  29,9 

  202 

  30,1 

  30,1 

  203 

  30,3 

  30,3 

  204 

  30,5 

  30,5 

  205 

  30,7 

  30,7 

  206 

  30,9 

  30,9 

  207 

  31,1 

  31,1 

  208 

  31,3 

  31,3 

  209 

  31,5 

  31,5 

  210 

  31,7 

  31,7 

  211 

  31,8 

  31,8 

  212 

  32,0 

  32,0 

  213 

  32,2 

  32,2 

  214 

  32,4 

  32,4 

  215 

  32,6 

  32,6 

  216 

  32,8 

  32,8 

  217 

  33,0 

  33,0 

  218 

  33,1 

  33,1 

  219 

  33,3 

  33,3 

  220 

  33,5 

  33,5 

  221 

  33,7 

  33,7 

  222 

  33,9 

  33,9 

  223 

  34,1 

  34,1 

  224 

  34,2 

  34,2 

  225 

  34,4 

  34,4 

  226 

  34,6 

  34,6 

  227 

  34,8 

  34,8 

  228 

  34,9 

  34,9 

  229 

  35,1 

  35,1 

  230 

  35,3 

  35,3 

  231 

  35,5 

  35,5 

  232 

  35,6 

  35,6 

  233 

  35,8 

  35,8 

  234 

  36,0 

  36,0 

  235 

  36,2 

  36,2 

  236 

  36,3 

  36,3 

  237 

  36,5 

  36,5 

  238 

  36,7 

  36,7 

  239 

  36,8 

  36,8 

  240 

  37,0 

  37,0 

  241 

  37,1 

  37,1 

  242 

  37,3 

  37,3 

  243 

  37,5 

  37,5 

  244 

  37,6 

  37,6 

  245 

  37,8 

  37,8 

  246 

  37,9 

  37,9 

  247 

  38,1 

  38,1 

  248 

  38,3 

  38,3 

  249 

  38,4 

  38,4 

  250 

  38,6 

  38,6 

  251 

  38,7 

  38,7 

  252 

  38,9 

  38,9 

  253 

  39,0 

  39,0 

  254 

  39,2 

  39,2 

  255 

  39,3 

  39,3 

  256 

  39,5 

  39,5 

  257 

  39,6 

  39,6 

  258 

  39,8 

  39,8 

  259 

  39,9 

  39,9 

  260 

  40,0 

  40,0 

  261 

  40,2 

  40,2 

  262 

  40,3 

  40,3 

  263 

  40,5 

  40,5 

  264 

  40,6 

  40,6 

  265 

  40,7 

  40,7 

  266 

  40,9 

  40,9 

  267 

  41,0 

  41,0 

  268 

  41,1 

  41,1 

  269 

  41,3 

  41,3 

  270 

  41,4 

  41,4 

  271 

  41,5 

  41,5 

  272 

  41,7 

  41,7 

  273 

  41,8 

  41,8 

  274 

  41,9 

  41,9 

  275 

  42,0 

  42,0 

  276 

  42,2 

  42,2 

  277 

  42,3 

  42,3 

  278 

  42,4 

  42,4 

  279 

  42,5 

  42,5 

  280 

  42,6 

  42,6 

  281 

  42,8 

  42,8 

  282 

  42,9 

  42,9 

  283 

  43,0 

  43,0 

  284 

  43,1 

  43,1 

  285 

  43,2 

  43,2 

  286 

  43,3 

  43,3 

  287 

  43,4 

  43,4 

  288 

  43,6 

  43,6 

  289 

  43,7 

  43,7 

  290 

  43,8 

  43,8 

  291 

  43,9 

  43,9 

  292 

  44,0 

  44,0 

  293 

  44,1 

  44,1 

  294 

  44,2 

  44,2 

  295 

  44,3 

  44,3 

  296 

  44,4 

  44,4 

  297 

  44,5 

  44,5 

  298 

  44,6 

  44,6 

  299 

  44,7 

  44,7 

  300 

  44,8 

  44,8 

  301 

  44,9 

  44,9 

  302 

  45,0 

  45,0 

  303 

  45,1 

  45,1 

  304 

  45,2 

  45,2 

  305 

  45,3 

  45,3 

  306 

  45,4 

  45,4 

  307 

  45,4 

  45,4 

  308 

  45,5 

  45,5 

  309 

  45,6 

  45,6 

  310 

  45,7 

  45,7 

  311 

  45,8 

  45,8 

  312 

  45,9 

  45,9 

  313 

  46,0 

  46,0 

  314 

  46,0 

  46,0 

  315 

  46,1 

  46,1 

  316 

  46,2 

  46,2 

  317 

  46,3 

  46,3 

  318 

  46,4 

  46,4 

  319 

  46,4 

  46,4 

  320 

  46,5 

  46,5 

  321 

  46,6 

  46,6 

  322 

  46,7 

  46,7 

  323 

  46,7 

  46,7 

  324 

  46,8 

  46,8 

  325 

  46,9 

  46,9 

  326 

  47,0 

  47,0 

  327 

  47,0 

  47,0 

  328 

  47,1 

  47,1 

  329 

  47,2 

  47,2 

  330 

  47,2 

  47,2 

  331 

  47,3 

  47,3 

  332 

  47,4 

  47,4 

  333 

  47,4 

  47,4 

  334 

  47,5 

  47,5 

  335 

  47,6 

  47,6 

  336 

  47,6 

  47,6 

  337 

  47,7 

  47,7 

  338 

  47,8 

  47,8 

  339 

  47,8 

  47,8 

  340 

  47,9 

  47,9 

  341 

  47,9 

  47,9 

  342 

  48,0 

  48,0 

  343 

  48,1 

  48,1 

  344 

  48,1 

  48,1 

  345 

  48,2 

  48,2 

  346 

  48,2 

  48,2 

  347 

  48,3 

  48,3 

  348 

  48,3 

  48,3 

  349 

  48,4 

  48,4 

  350 

  48,4 

  48,4 

  351 

  48,5 

  48,5 

  352 

  48,5 

  48,5 

  353 

  48,6 

  48,6 

  354 

  48,6 

  48,6 

  355 

  48,7 

  48,7 

  356 

  48,7 

  48,7 

  357 

  48,8 

  48,8 

  358 

  48,8 

  48,8 

  359 

  48,9 

  48,9 

  360 tai enemmän 

  48,9 

  48,9 

  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —