Viimeksi julkaistu 10.5.2021 18.43

Eduskunnan vastaus EV 2/2016 vp HE 140/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 140/2015 vp
SiVM 1/2016 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä (HE 140/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 1/2016 vp). 

Päätös

Eduskunta on 

hyväksynyt hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen. 
Helsingissä 1.3.2016 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri