Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.55

Eduskunnan vastaus EV 207/2018 vp HE 183/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE 183/2018 vp
LiVM 35/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 183/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 35/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on 

hyväksynyt hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen. 

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdystä sopimuksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Lentoliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Bahaman yhteisön hallituksen välillä Colombossa 5 päivänä joulukuuta 2017 tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
2 § 
Sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 18.1.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri