Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.10

Eduskunnan vastaus EV 54/2019 vp HE 94/2019 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

HE 94/2019 vp
SiVM 8/2019 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä (HE 94/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 8/2019 vp). 

Päätös

Eduskunta on 

hyväksynyt hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen. 
Helsingissä 10.12.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri