Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.16

Eduskunnan vastaus EV 85/2015 vp HE 117/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

HE 117/2015 vp
LiVM 13/2015 vp

Asia

Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laiksi  ylikuormamaksusta  annetun  lain  5 §:n  muuttamisesta  (HE 117/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 13/2015 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan  ylikuormamaksusta  annetun  lain  (51/1982)  5 §,  sellaisena  kuin  se  on  laissa  970/2001, seuraavasti: 
5 §  
Maksun suuruus 
Ylikuormamaksu on jokaiselta 4 §:n mukaisesti lasketun ylityksen täydeltä sadalta kilolta 30 euroa. Jokaiselta 2 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta maksu on kuitenkin 90 euroa ja jokaiselta 4 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta 120 euroa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.12.2015 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri