Viimeksi julkaistu 26.11.2021 9.33

Keskustelualoite KA 10/2021 vp 
Timo Heinonen kok ym. 
 
Keskustelualoite kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2022

Eduskunnan puhemiehelle

Ilman kestävää taloutta meillä ei olisi maailman parasta koulua, toimivaa terveydenhuoltoa tai hyvää joukkoliikennettä. Ilman ihmisiä ja yrityksiä, jotka tekevät työtä, luovat uutta, hyppäävät epävarmuuteen tai tavoittelevat tähtiä, meillä ei olisi asfalttia teillä, kirjastoautoa tai festareita. Yhtälö on oikeastaan yksinkertainen: kun ihmisillä on hyvän elämän eväitä, sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaikkoja. Siitä kertyy jaettavaa, jolla voidaan ylläpitää palveluja ja pitää huolta turvallisuudesta, viihtyvyydestä, ympäristöstä sekä harrastusmahdollisuuksista. 

Kokoomus on huolissaan hyvinvointipalveluiden tulevaisuudesta. Jos menoja ei laiteta tärkeysjärjestykseen, valitaan päättymätön velkaantuminen. Juuri näin hallitus on toiminut. Kädet on nostettu ylös pienimpienkin säästöjen edessä. Jokaiseen eteen tulevaan kysymyksen vastaus on ollut lisävelka veronmaksajien piikkiin. Koronallakaan ei voi tilannetta selitellä. Tuoreen IMF:n arvion mukaan julkisen talouden asema jää pysyvästi heikommaksi hallituksen jäljiltä. Syynä ovat jo vaalikauden alussa toteutetut pysyvät menolisäykset, epäonnistunut rakennepolitiikka sekä riittämättömät julkista taloutta vahvistavat työllisyysuudistukset. Näin ei voi jatkua. 

Kokoomus haluaa muuttaa Suomen suunnan. Vaihtoehtobudjetissa näytämme, että rohkeita reformeja tekemällä voimme sekä hillitä menojen kasvua, vahvistaa työllisyyttä ja vahvistaa hyvinvointipalveluita että panostaa koronakuopan jälkeiseen kestävään kasvuun. Kokoomuslainen vaihtoehto lähtee siitä, että valtio ei ole lähtökohtaisesti ratkaisu ongelmiimme. Päinvastoin. Me haluamme antaa ihmiselle enemmän tilaa. 

Kokoomus haluaa vahvistaa talouspolitiikan sääntökehikkoa veronmaksajien turvaksi. Hallituskausi on kouriintuntuvalla tavalla näyttänyt, että velkaantuminen on nykyisillä säännöillä liian helppoa. Ylivelkaantuminen vaarantaa Suomen kyvyn toteuttaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja kykymme tarjota huolenpitoa sitä tarvitseville. Ongelmamme ei ole tänään akuutti, mutta juuri siksi vaarallinen. Mitä syvemmälle velkaan uppoamme, sitä vaikeampi on nousta kestävälle tasolle. Loputtoman velkaantumisen salliminen on vaarallista uhkapeliä hyvinvointipalveluiden ja ympäristön tulevaisuudella. Siksi velalle tulee asettaa tavoitetaso sekä pitävät askelmerkit toimenpiteistä, jos tulevaisuus uhkaa viettää väärään suuntaan. 

Hyvinvointia ei ole ilman kasvua. Tuottavuus ei kasva valtiojohtoisesti, vaan yksityisellä sektorilla. Ihmisten luovuudelle ja riskinotolle tulee antaa tilaa. TKI-panostukset ovat tärkeitä, ja niitä tulee lisätä, jotta yllämme tavoitteeseen neljän prosentin bruttokansantuoteosuudesta. Mutta emme voi tuudittautua vain yhden oljenkorren varaan. Lannistavaa verotusta tulee keventää, työmarkkinoita joustavoittaa ja poistaa tukahduttavaa byrokratiaa. Menneisyydestä ei tarvitse pelastaa kaikkea. Sen sijaan, että mietimme, miten voimme käyttää enemmän veronmaksajien rahoja, tulee miettiä, miten asioita voi tehdä paremmin. 

Työllisyys on kokoomuksen vaihtoehdon perusta. Verrattuna muihin Pohjoismaihin sosiaaliturvamme ei ole yhtä velvoittavaa, eikä toisaalta muutosturvan taso mahdollista sujuvaa siirtymää työstä toiseen. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut tai henkilökohtainen kohtaaminen työvoimapalveluissa jäävät liian monelta saamatta. Hyvä suhdanne antaa mahdollisuuden kunnianhimon tason nostamiseen. Talouden palautumispyrähdys ei kuitenkaan kestä kauan, ja työvoiman supistuminen alkaa jarruttaa kasvua jo lähivuosina. Vaikuttavia toimia tarvitaan nyt. 

Kokoomuksen kestävän tulevaisuuden vaihtoehto näyttää, että jatkuvan velkaantumisen tieltä voidaan kääntyä. Hyvinvointipalvelut voidaan turvata ja kasvuun voidaan tehdä rohkeita panostuksia. Luotetaan valtion kaikkivoipaisuuden sijaan ihmisiin ja annetaan tilaa hyvinvoinnin kasvulle. Kokoomus toimii terveen julkisen talouden puolesta,  jotta  myös  tulevaisuudessa kaiken-ikäisillä suomalaisilla on mahdollisuus toimivaan hyvinvointiyhteiskuntaan, sen turvaan sekä palveluihin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2022. 
Helsingissä 25.11.2021 
Timo Heinonen kok 
Heikki Autto kok 
Markku Eestilä kok 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
Janne Heikkinen kok 
Antti Häkkänen kok 
Kalle Jokinen kok 
Atte Kaleva kok 
Ilkka Kanerva kok 
Pia Kauma kok 
Ville Kaunisto kok 
Pihla Keto-Huovinen kok 
Marko Kilpi kok 
Jari Kinnunen kok 
Pauli Kiuru kok 
Jukka Kopra kok 
Terhi Koulumies kok 
Mia Laiho kok 
Matias Marttinen kok 
Sari Multala kok 
Kai Mykkänen kok 
Petteri Orpo kok 
Jaana Pelkonen kok 
Paula Risikko kok 
Wille Rydman kok 
Janne Sankelo kok 
Sari Sarkomaa kok 
Arto Satonen kok 
Saara-Sofia Sirén kok 
Ruut Sjöblom kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Kari Tolvanen kok 
Elina Valtonen kok 
Heikki Vestman kok 
Sofia Vikman kok 
Anne-Mari Virolainen kok 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Ben Zyskowicz kok