Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.38

Keskustelualoite KA 11/2020 vp 
Harry Harkimo liik 
 
Keskustelualoite Liike Nyt -eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021

Eduskunnan puhemiehelle

Yleishuomio: Velkaannumme liian nopeasti eikä vauhtia ei ole varaa kasvattaa. 

Edellä olevan perusteella ehdotan, että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun.  

Velkaannumme liian nopeasti, eikä vauhtia ei ole varaa kasvattaa. Koronan taakse ei voi mennä loputtomiin. On tehtävä merkittäviä uudistuksia ja rohkeita muutoksia. Työ ei vaikuta olevan tämän päivän hallituksen ykkösasia, vaikka sen pitäisi olla. Otetaan velkaa ja jaetaan avustuksia, vaikka kaikki menot lopulta pitää maksaa töitä tekemällä. 

Sen vuoksi hallituksen on tehtävä järkevämpiä toimia ja aitoja arvovalintoja. Siksi Liike Nyt esittää seuraavia huomioita ja muutoksia valtion budjettiin.  

Liike Nyt poistaisi jäsenmaksujen verovähennysoikeuden, joka on työmarkkinajärjestöjen erityisoikeus. Liike Nyt pitää tärkeänä, että varakkaiden ja merkittävää yhteiskunnallista valtaa käyttävien liittojen tulee maksaa veroja. Perusteita erityiskohtelulle ei enää ole, ja siksi nämäkin verovarat tulee käyttää yhteiskuntaa tasapuolisesti uudistaen ja kehittäen.  

Ehdotamme siis, että tehdään vuoden 2021 talousarvioesityksen mukaiseen verrattuna reformi, jossa ay-jäsenmaksun ja työttömyyskassamaksun verovähennysoikeus poistetaan. Lisäksi ehdotamme, että vuoden 2021 talousarvioesitykseen tehdään reformi, jossa ay-liikkeiden sijoitustuottoja verotetaan.  

Liike Nyt lisäisi paikallisen sopimisen mahdollisuuksia muuttamalla nykyisiä pakottavia säännöksiä työlainsaäädännössä paikallisesti tai työehtosopimuksella toisin sovittaviksi. Samalla olisi syytä porrastaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Paikallinen sopiminen on saatava vauhtiin ja työntekijöiden edustus yritysten hallituksiin. Yrityksen työntekijöiden keskuudestaan valitseman luottamusmiehen pitää voida neuvotella ja sopia ilman, että hän kuuluu mihinkään liittoon.  

Liike Nyt karsisi ympäristölle haitallisia tukia ja siirtäisi eurot yritysten toimintaedellytysten parantamiseen. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ensimmäinen konkreettinen keino olisi ympäristölle haitallisten yritystukien leikkaaminen ja uudelleen kohdentaminen kestävän muutoksen vauhdittajiksi. Hallituksen on tehtävä kunnianhimoisia ja konkreettisia tavoitteita, joissa on rohkea etunoja: esimerkiksi voisimme sopia, että vuoden 2045 jälkeen Suomessa saa valmistaa vain kierrätettäväksi kelpaavasta materiaalista tehtyjä tuotteita.  

Suomi nousee yritysten ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten avulla. Niillä pitää olla luottamusta tulevaisuuteen, uskallusta investoida, tilaa kasvaa ja palkata lisää väkeä. Hallituksen tehtävä on luoda tälle toiminnalle edellytykset investointeihin ja kasvuun. Yritysveroon pitää saada helpotuksia investointien lisäämiseksi. Kotitalousvähennystä pitää korottaa 5 000 euroon ja asettaa se talouskohtaiseksi, jotta se olisi oikeudenmukainen yksineläville. Myös pienituloisimpiin kohdistetut veronalennukset tuovat lisää voimaa yksityiseen kulutukseen.  

Liike Nyt haluaa helpottaa järeämmin yritysten investointeja. Tuplapoistot yrityksille on hyvä alku, mutta niissä on yksi iso ongelma: investoinnit alkavat suuryrityksissä vaikuttaa vasta vuosien jälkeen, ja silloinkin uusien teknisesti edistyneempien koneiden käyttäjiksi tarvitaan todennäköisesti vähemmän työvoimaa kuin aikaisempien. Tälle vaalikaudelle ei hallituksen toimesta ehdi näkyä hyötyjä. Senkin vuoksi olisi voitu ottaa käyttöön järeämpiä keinoja. Liike Nyt ehdottaa, että yrityksen voittojen verotus sidottaisiin sen investointeihin. Mikäli investointeja olisi riittävästi, esimerkiksi 30—50 prosenttia voitosta, veroa ei tarvitsisi maksaa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun Liike Nyt -eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021. 
Helsingissä 27.11.2020 
Harry Harkimo liik