Viimeksi julkaistu 25.11.2021 15.54

Keskustelualoite KA 11/2021 vp 
Päivi Räsänen kd ym. 
 
Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2022

Eduskunnan puhemiehelle

Koronapandemia aiheutti ennennäkemättömän hoitovelan sekä valtionvelan kasvun. Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti vuodelle 2022 on rakennettu ajatukselle, että ennalta ehkäisevä hoito on aina pitkässä juoksussa edullisempaa kuin sairauksien hoito. On sairasta säästää terveydestä, mukaan lukien mielenterveydestä.  

Terveydenhuoltoon tarvitaan lisää hoitajia, ja ankaran työn tehneestä henkilökunnasta on pidettävä huolta. Mitoituksilla ja kriteereillä tämä ei tapahdu — siihen tarvitaan rahaa. Tuen korotuksen ansaitsevat myös omaishoitajat sekä lapsiperheet. Ilman lapsia Suomi näivettyy.  

Suomalaiset ovat huolissaan julkisen sektorin velkaantumisesta. Kehysmenettelyn kuoppaaminen keskellä nousukautta vieläpä varsin kevein perustein ei lisää hallituksen luottamusta kansalaisten silmissä. Suomi ei tarvitsisi lisää byrokratiaa tai uusia raskaita hallintorakenteita, jotka lisäävät lopulta niin kuntien, yritysten kuin veronmaksajien taakkaa. Sen sijaan tarvitsemme aitoja uudistuksia tukemaan työllisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia. On aika saada Suomi liikkeelle. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2022.  
Helsingissä 25.11.2021 
Päivi Räsänen kd 
Sari Essayah kd 
Antero Laukkanen kd 
Sari Tanus kd 
Peter Östman kd