Keskustelualoite
KA
12
2018 vp
Krista
Mikkonen
vihr
ym.
Keskustelualoite vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
Eduskunnan puhemiehelle
Suomalaiset ovat heränneet ilmastonmuutoksen todellisuuteen. Vielä on mahdollista välttää ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset, mutta aikaa ei ole hukattavaksi. Vuoden 2019 budjetti on tämän hallituskauden viimeinen mahdollisuus nostaa Suomen ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa. Tilaisuutta ei ole varaa jättää käyttämättä. 
Vihreät haluaa aloittaa fossiilisten polttoaineiden ja ilmastonmuutosta kiihdyttävien tukien alasajon heti. Päästöjen hillitsemisen lisäksi Vihreät haluaa turvata metsien hiilinielut liian suurilta hakkuilta. Kyse on lopulta siitä, millaiset elinolosuhteet haluamme jättää lapsillemme. Kaikki muut pyrkimykset rakentaa hyvää yhteiskuntaa menettävät merkityksensä, jos epäonnistumme ilmastonmuutoksen hillinnässä. 
Vihreät haluaa tehdä suomalaisesta koulutuksesta maailman parasta. Suomen koulutuksen tasa-arvo rapautuu ja oppimistulokset laskevat. Vihreiden tulevaisuusbudjetissa 2019 tehdään isot panostukset koko koulutuspolulle varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Esitetyillä panostuksilla voimme parantaa koulutuksen tasa-arvoa ja turvata menestyksemme myös tulevaisuudessa.  
Tällä hallituskaudella talouskurin taakan ovat joutuneet kantamaan pienituloisimmat ihmiset. Erityisesti maksajiksi ovat joutuneet naiset. Vihreiden arvovalinta on toinen. Korjaamme ihmisten perusturvaa, lisäämme tasa-arvoa ja torjumme köyhyyttä. Suomalainen sosiaaliturva on päivitettävä tähän päivään niin, että se kantaa kaikissa tilanteissa. Vihreiden ratkaisu on perustulo, jota kohti voidaan ottaa askeleita heti ensi vuonna. 
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 rakentaa pohjaa isoille uudistuksille, jotka seuraavan hallituksen on tehtävä. Ilmastonmuutosta on torjuttava, koulutukselle on tehtävä kunnianpalautus ja sosiaaliturva on uudistettava kantamaan kaikkia. Vihreiden tulevaisuusbudjetti on myös arvovalinta köyhyyden vähentämisen, suomalaisen luonnon ja Suomen globaalin vastuun puolesta. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019.  
Helsingissä 8.11.2018 
Krista
Mikkonen
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Jani
Toivola
vihr
Emma
Kari
vihr
Antero
Vartia
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Satu
Hassi
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Viimeksi julkaistu 8.11.2018 17.30