Keskustelualoite
KA
13
2017 vp
Satu
Hassi
vihr
ym.
Keskustelualoite valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen on parhaillaan vireillä ympäristöministeriössä. Uudistuksen tavoitteena on korvata valtioneuvoston vuonna 2000 tekemä ja vuonna 2008 tarkistama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Niistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa, ja ne muodostavat merkittävän osan lain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. 
Tavoitteiden uudistamisen tarkoituksena on vastata alueidenkäytön tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteita ehdotetaan muutettaviksi siten, että ne koskevat nykyistä rajatummin keskeisimpiä valtakunnallisia näkökohtia. Tavoitteita myös selkeytetään ja niiden päällekkäisyyttä muun lainsäädännön kanssa vähennetään. Keskeisimmät muutostarpeet liittyvät ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuuriympäristöön, elinkeinojen uudistamiseen sekä kaupungistumiseen. 
Tavoitteiden uudistamista on valmisteltu yhteistyöryhmässä, jonka puheenjohtajana toimi ensin varapuhemies Mauri Pekkarinen ja sittemmin kansanedustaja Timo V. Korhonen. Ympäristövaliokunta käsittelee uudistusta valtioneuvostolta perustuslain 47 §:n 2 momentin nojalla pyytämänsä selvityksen pohjalta. On tärkeää, että valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista käydään keskustelua myös eduskunnan täysistunnossa. Tämä on ollut myös aikaisemmin eduskunnan ilmaisema tahto. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta. 
Helsingissä 9.11.2017 
Satu
Hassi
vihr
Pauli
Kiuru
kok
Sari
Multala
kok
Veera
Ruoho
kok
Mirja
Vehkaperä
kesk
Ari
Torniainen
kesk
Petri
Honkonen
kesk
Hanna
Kosonen
kesk
Katja
Taimela
sd
Riitta
Myller
sd
Silvia
Modig
vas
Anders
Adlercreutz
r
Rami
Lehto
ps
Viimeksi julkaistu 27.3.2018 14:58