Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.04

Keskustelualoite KA 14/2018 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019

Eduskunnan puhemiehelle

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti sisältää selkeitä parannuksia lapsiperheiden ja ikäihmisten arkeen. Terveyden edistäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta nousevat myös vahvasti esille vaihtoehdossa. Esitämme yhteensä yli 800 miljoonan euron edestä parannuksia talousarvioon vuodelle 2019. 

Lapset, nuoret ja lapsiperheet ovat kristillisdemokraattien politiikan keskiössä. Esitämme vaihtoehtobudjetissa tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamista, lapsilisän tasokorotusta sekä 1 000 euron vauvarahaa lapsen saaville perheille. Lapsiperheiden tukemisen lisäksi tarvitaan panostuksia koulutukseen kaikilla koulutusasteilla sekä opintoetuuksiin. Myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan tarvitaan hallituksen esitystä suurempaa panostusta. 

Ikäihmisten tilanne, vanhuusköyhyys ja vanhustenhoidon taso ovat toinen keskeinen teema. Esitämme korotusta kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen. Samalla kevennettäisiin eläkkeiden verotusta. Lääkekorvauksiin varattuja määrärahoja nostettaisiin ja vanhustenhoitoon panostettaisiin. 

Lapsiperheiden ja ikäihmisten lisäksi vaihtoehdossamme huomioidaan mm. turvallisuus, kansalaisyhteiskunnan tilanne, sisäilmaongelmat, uusiutuva energia sekä työllisyyttä parantavat toimet. Haluamme alentaa elintarvikkeiden hintaa ja esittää hevi-tuotteiden arvonlisänveron keventämistä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019.  
Helsingissä 8.11.2018 
Peter Östman kd 
Antero Laukkanen kd 
Päivi Räsänen kd 
Sari Essayah kd 
Sari Tanus kd