Viimeksi julkaistu 28.10.2016 10.44

Keskustelualoite KA 15/2016 vp Keskustelualoite Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017

KristaMikkonenvihrym.

Eduskunnan puhemiehelle

Vihreät ovat laatineet oman vaihtoehtobudjettinsa valtion talousarvioesitykselle

Vihreiden vaihtoehtobudjetti uudistaa Suomea tulevaan ja on reilumpi ja inhimillisempi. Se on tasapainoinen vaihtoehto, jossa puolustetaan heikompiosaisia ja koulutusta sekä uudistetaan ta-loutta ja torjutaan ilmastonmuutosta.  

Hallitus turvaa menneeseen, lisää eriarvoisuutta ja leikkaa siitä, mikä on arvokasta. Vihreät tarjoavat tilalle tulevaisuusbudjetin, joka perustuu kestäville arvoille ja valinnoille. Siinä esitellään toimia, jotka nostavat ihmisiä työhön ja vauhdittavat talouden vihreää kasvua. 

Vihreiden vaihtoehdossa pysyvien tulojen ja menojen välinen tasapaino on sama kuin hallituksella. Lisäksi tulee 200 miljoonan euron investointipaketti.  

Uudistetaan reippaammin

Talouden uudistamisessa olemme valinnan edessä. Me uskomme, että Suomea tulee uudistaa rohkeasti paremmaksi meille kaikille. Hallitus kykenee kovaan leikkauspolitiikkaan, mutta se ei kykene rohkeaan uudistuspolitiikkaan.  

Kilpailukykysopimuksella voi olla vähäinen vaikutus suomalaisen teollisuuden kilpailukykyyn, mutta tulevaisuuden merkittäväksi rakenneuudistukseksi siitä ei ole. Suomi nousee korkealla osaamisella ja työn tuottavuuden parantamisella, ei kilpailemalla työn hinnalla tai työajan pidennyksellä. 

Meidän on uudistettava talouttamme niin, että Suomi luo ratkaisuja kestävän talouden maailmaan. On purettava edelläkävijyyttä hidastavia rakenteita ja edistettävä reilua ja inhimillistä markkinataloutta. Me Vihreät haluamme kannustavia, uutta luovia normeja, jotka vauhdittavat elinkeinorakenteen uudistumista. 

Modernisoimalla yritystuet ja karsimalla ympäristölle haitallisia tukia kannustamme elinkeinoelämää edelläkävijyyteen. Kaikki yrityksille maksettavat tuet on arvioitava sen perusteella, vauhdittavatko ne rakenteiden uudistamista ja tulevaisuuden kasvua. Ei tarrata vanhaan vaan kurotetaan kohti uutta. 

Samalla vastaamme Pariisin ilmastokokouksen asettamaan haasteeseen: leikkaamme tukia fossiilisista polttoaineista ja vauhditamme energiantuotannon uudistamista.  

Ollaan reiluja ja inhimillisiä

Vihreiden vaihtoehdossa ei leikata heikompiosaisilta eikä kasvata tuloeroja — päinvastoin. Myös tiukkoina taloudellisina aikoina on mahdollista tehdä oikeudenmukaista ja inhimillistä talouspolitiikkaa.  

Hallitus suosii ratkaisuillaan hyvätuloisia ja ottaa pienituloisilta. Kilpailukykysopimukseen liittyvät veronalennukset kohdistuvat voimakkaasti suuri- ja keskituloisiin palkansaajiin. Samaan aikaan hallitus leikkaa indeksisidonnaisista etuuksista noin 200 miljoonaa euroa.  

Tämä on vastuuton yhtälö, joka lisää tuloeroja ja ennen kaikkea tunnetta siitä, että yhteiskunta ei ole reilu. Hövelit veronkevennykset ja mittavat leikkaukset sosiaaliturvaan ovat röyhkeä yhdistelmä.  

Tuloerojen kaventaminen ja köyhyyden vähentäminen on mahdollista. Vihreiden vaihtoehdossa esitämme 260 miljoonan euron korotusta kunnallisveron perusvähennykseen ja 80 miljoonan euron korotusta työtulovähennykseen. Veromallimme suosii pieni- ja keskituloisia sekä etuuden- ja eläkkeensaajia. Haluamme pitää huolen siitä, että säilytämme hyvinvointivaltion ytimen — hyvinvoivat ihmiset — myös voimakkaina talouden muutoksen aikoina.  

Vihreiden vaihtoehdossa esitetyt verotuksen muutokset ja sosiaaliturvan leikkausten torjuminen vähentävät köyhyyttä ja pienentävät selvästi tuloeroja (Gini-kerroin -0.34 prosenttiyksikköä). 

Panostetaan tulevaisuuteen ja työllisyyteen

Hallitus tekee mittavat leikkaukset koulutukseen. Me emme. Satsaamme koulutukseen ja tutkimukseen, koska ne parantavat tuottavuutta ja vauhdittavat talouden kasvua. Esitämme, että kaikki vuosien 2016 ja 2017 koulutusleikkaukset korvataan karsimalla ympäristölle haitallisia tukia.  

Nyt ei saa tarrata vanhaan vaan on kurkotettava kohti uutta. Vaihtoehtobudjettiimme sisältyy neljä tulevaisuuspanostusta: 1) vauhditamme uusiutuvan energian pientuotantoa kodeissa, kunnissa ja maatiloilla, 2) aikaistamme päiväkotien, koulujen ja hoivalaitosten välttämättömiä peruskorjauksia, 3) nopeutamme ratayhteyksien kunnostusta väleillä Pasila—Riihimäki, Tampere—Riihimäki ja Tampere—Jyväskylä sekä 4) satsaamme uusien suomalaisten kotouttamiseen. Lisäksi esitämme perustulon laajentamista niin, että siihen saadaan mukaan enemmän ihmisiä eri elämäntilanteissa.  

Matalien korkojen ja korkean työttömyyden aikana on järkevää panostaa työllistäviin ja tarpeellisiin infrahankkeisiin. Investointien lisäksi tuemme kasvua ja työllisyyttä vapauttamalla ensimmäisen työntekijän palkkaajan sivukuluista määräajaksi sekä uudistamalla perhevapaita niin, että äitien asema työelämässä parantuu.  

Vaihtoehtobudjettimme lisää pienituloisimpien ostovoimaa, mikä osaltaan elvyttää kotimarkkinoita ja tukee työllisyyttä. Kokonaisuutena vaihtoehtomme johtaa parempaan talouden tasapainoon kuin hallituksen budjettiesitys, kun työllisyys nousee ja talous kasvaa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista.  
Helsingissä 27.10.2016 
KristaMikkonenvihr
HeliJärvinenvihr
JaniToivolavihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
AnteroVartiavihr
ToukoAaltovihr
EmmaKarivihr
OzanYanarvihr
JohannaKarimäkivihr
VilleNiinistövihr
Olli-PoikaParviainenvihr
SatuHassivihr
JyrkiKasvivihr