Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KA 16/2017 vp

Viimeksi julkaistu 20.12.2017 15.11

Keskustelualoite KA 16/2017 vp Keskustelualoite vammaisten oikeuksien toteutumisesta

JohannaKarimäkivihrym.

Eduskunnan puhemiehelle

Joulukuun 3. päivänä vietettiin YK:n Kansainvälistä vammaisten päivää, joka muistuttaa vammaisten ihmisarvosta ja siitä, että vammaisille henkilöille tulisi taata samat oikeudet kuin kaikille ihmisille. Valtioilla on oikeudellinen ja moraalinen velvollisuus huolehtia, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikkien väestöryhmien kohdalla. Suomi on ratifioinut 10.6.2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.  

Sopimus velvoittaa myös huomioimaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja takaamaan vammaisille samat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet kuin kaikille muillekin. Lisäksi sopimus korostaa yleisen asennemuutoksen tärkeyttä, stereotypioiden ja ennakkoluulojen poistamisen merkitystä ja yleistä tietoisuuden lisäämistä vammaisten aseman edistämiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi. 

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Suomessa vammaispalveluiden ulkopuolelle jäävät kuitenkin esimerkiksi kognitiivisista toimintarajoitteista kärsivät muistisairaat, joita ei mielletä vammaisiksi. 

Vammaiset ovat maailman suurin ja syrjityin ihmisryhmä. Arviolta 15 % maailman ihmisistä on tavalla tai toisella vammaisia. Vammaisten ihmisten yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja palveluiden saaminen eivät ole vielä täysin toteutuneet yhteiskunnassamme. Hyvin usein heihin kohdistuu ennakkoluuloja, syrjintää, poissulkemista ja jopa väkivaltaa. Vammaisilta saatetaan evätä oikeus koulutukseen, terveydenhuoltoon ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen ainoastaan heidän vammansa perusteella. Vammaiset ihmiset ovatkin keskimääräistä huonommin koulutettuja, työhön osallistuminen on vähäistä ja toimeentulo on niukkaa. 

Eduskunnan oikeusasiamies on havainnut toistuvasti vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa ongelmia, jotka ilmenevät perusoikeuksien rajoittamisena kehitysvammaisten erityishuollossa, puutteina palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien laatimisessa, rajoituksina lakisääteisten palvelujen saamisessa, viivästyksinä ja menettelyvirheinä päätöksenteossa ja asian käsittelyssä sekä puutteina toimitilojen esteettömyydessä ja asioinnin saavutettavuudessa. 

Yksi keskeisimpiä edellytyksiä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiselle, yhdenvertaisuuden takaamiselle ja yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiselle on esteettömyys. Esteettömyydellä tarkoitetaan sekä rakenteellisten esteiden poissaoloa että syrjimätöntä ilmapiiriä. Esteettömyys ja syrjimättömyys vaativat aktiivisia toimia koko yhteiskunnalta, vammaisten osallistamista ja aitoa vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. 

Vammaisten oikeuksien toteutumisen ja yhdenvertaisen osallistumisen kannalta palveluiden saatavuus ja laatu nousevat tärkeään asemaan. Aikaisemmin tänä vuonna esimerkiksi Kelan kilpailutus kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista aiheutti syvän huolen tulkkauspalveluita käyttävissä asiakkaissa. Vammaispalveluissa ei ole kyse ylimääräisestä lisäpalvelusta, vaan lailla turvatusta oikeudesta yhdenvertaiseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Erityisesti vireillä olevan vammaislainsäädännön uudistuksen yhteydessä meidän tulee tarkastella lainsäätäjän näkökulmasta mahdollisuuksia lisätä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun vammaisten oikeuksien toteutumisesta. 
Helsingissä 20.12.2017 
JohannaKarimäkivihr
MerjaMäkisalo-Ropponensd
TimoHarakkasd
HannaHalmeenpäävihr
JaniToivolavihr
KristiinaSalonensd
JariMyllykoskivas
RitvaElomaaps
PäiviRäsänenkd
PerttiSalolainenkok
Mari-LeenaTalvitiekok
TeuvoHakkarainenps
MattiTorvinensin
PetriHonkonenkesk
MarkkuPakkanenkesk
VilleTaviops
JyrkiKasvivihr
KristaMikkonenvihr
AnteroVartiavihr
VilleNiinistövihr
HeliJärvinenvihr
OzanYanarvihr
Olli-PoikaParviainenvihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
ArtoPirttilahtikesk
SatuHassivihr
MikaNiikkops
ArjaJuvonenps
LeenaMerips
HannakaisaHeikkinenkesk
LeaMäkipääsin
RamiLehtops
JariRonkainenps
ReijoHongistosin
SunaKymäläinensd
NiiloKeränenkesk
AilaPaloniemikesk
EskoKivirantakesk
RiittaMyllersd
LauriIhalainensd
SatuTaavitsainensd
ToimiKankaanniemips
SinuheWallinheimokok
JaanaLaitinen-Pesolakok
JaniMäkeläps
SamiSaviops
SariEssayahkd
VilleVähämäkips
JukkaKoprakok
MattiSemivas
HannaSarkkinenvas
TiinaElovaarasin
KatriKulmunikesk
VeeraRuohokok
MirjaVehkaperäkesk
JaanaPelkonenkok
VilleSkinnarisd
ErkkiTuomiojasd
ThomasBlomqvistr
PauliKiurukok
MikaelaNylanderr
Anna-MajaHenrikssonr
StefanWallinr
PeterÖstmankd
SirpaPaaterosd
JoonaRäsänensd
TyttiTuppurainensd
MariaTolppanensd
SusannaHuovinensd
EeroHeinäluomasd
SannaMarinsd
IlkkaKantolasd
AnneliKiljunensd
Eeva-JohannaElorantasd
MaaritFeldt-Rantasd
JukkaGustafssonsd
TuulaHaatainensd
IlmariNurminensd
KristaKiurusd
TarjaFilatovsd
AnttiRinnesd
UllaParviainenkesk
AnteroLaukkanenkd
OlliImmonenps
KariKulmalasin
JohannaOjala-Niemeläsd
KatjaTaimelasd
PilviTorstisd
LiAnderssonvas
MikaKarisd
PiaViitanensd
HarryWallinsd
SilviaModigvas
Aino-KaisaPekonenvas
VeronicaRehn-Kivir
TimoKallikesk
MarkkuEestiläkok
JuttaUrpilainensd
MariaGuzeninasd
PekkaPuskakesk
SariTanuskd
HannuHoskonenkesk
TapaniTöllikesk
Anne-MariVirolainenkok
Vesa-MattiSaarakkalasin
SannaLauslahtikok
TuomoPuumalakesk
AriTorniainenkesk
MikkoKärnäkesk
KaukoJuhantalokesk
JuhaPylväskesk
PerttiHakanenkesk
EerikkiViljanenkesk
HannaKosonenkesk
AndersAdlercreutzr
TimoHeinonenkok
JuhanaVartiainenkok
KariTolvanenkok
KatjaHänninenvas
MarkusLohikesk
EmmaKarivihr
PekkaHaavistovihr
HarryHarkimokok
ToukoAaltovihr