Keskustelualoite
KA
2
2016 vp
Kristiina
Salonen
sd
ym.
Keskustelualoite vanhuspalveluiden nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomessa
Eduskunnan puhemiehelle
Julkisuudessa on jälleen herätty aiheellisesti keskustelemaan maamme vanhustenhoidon tilasta mm. pääkaupunkiseudulla tapahtuneen vanhusten kotipalokuolemien, Keski-Suomessa epäillyn vanhuspalveluyrityksen tekemän heitteillejätön ja Turussa ilmi tulleiden vanhuspsykiatrian osastolla tapahtuneiden laiminlyöntien ja pahoinpitelyjen vuoksi. Vaikka nyt julki tulleet tapaukset eivät kerro koko totuutta vanhustenhoidon ja vanhuspalvelujen tilasta, ne ovat kuitenkin vahva signaali myös päättäjille siitä, että vanhuspalvelut ovat Suomessa yksi väestömme hyvinvoinnin onnistumisen keskeisistä kysymyksistä. Suomessa jokaiselle ikäihmiselle on turvattava inhimillinen vanhuus. 
Tulevaisuudessa meitä odottavat suuret haasteet. Väestön ikääntymisen vuoksi apua tarvitsevan vanhusväestön määrä lisääntyy, eliniän pidetessä myös raskaan laitoshoidon tarve elämänkaaren lopussa kasvaa, ja samanaikaisesti kuitenkin huoltosuhde yhteiskunnassa heikkenee. Samalla kun resursseja vanhustenhoitoon tarvittaisiin yhä enemmän, yhteiskunnan taloudellinen liikkumavara kapenee. Vanhuspalveluiden nykytila ja tulevaisuus ovat yksi aikamme suurimmista ratkaisua odottavista sosiaalipoliittisista kysymyksistä. 
Vanhuspalvelulaki on nyt ollut voimassa kaksi ja puoli vuotta, mutta sitä on toteutettu kunnissa hyvin kirjavasti. Esimerkiksi tehostettua palveluasumista on monessa kunnassa tarpeeseen nähden aivan liian vähän. Laitospaikkojen vähentäminen ei onnistu ilman riittäviä tehostetun palveluasumisen paikkoja, sillä paljon apua tarvitsevaa vanhusta ei voi jättää kotiin yksinään. Tavoitteena Suomessa on ollut painopisteen siirtäminen vanhustenhoidossa yhä enemmän kotihoitoon laitoshoidon sijaan. Laskemme päättäjinä tässä ajassa myös paljon omais- ja perhehoidon varaan puhumatta kuitenkaan tarkalleen niiden sisällöstä ja onnistumista edellyttävistä asioista. Olemme poliittisina päättäjinä tehneet tätä vanhuspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmänmuutosta niin kiinteästi, että keskusteluille vanhustenhuollon sisällöstä, laadusta, osaamisesta ja niiden kehittämisestä ei ole ollut laajamittaisesti sijaa, eteenkään eduskunnan istuntosalissa. 
Merkittävä vaikutus nyt julkisuudessa käytävällä keskustelulla on ikäihmisten ja heidän omaistensa turvallisuuden tunteeseen sekä alalla työskentelevien tai sille opiskelevien jaksamiseen sekä ammatin arvostukseen. 
Asia koskettaa valtaosaa suomalaisväestöstä. Tällä hetkellä kansalaiset kaipaavat erityisesti päättäjien keskustelua asiasta. On tärkeää kuulla, miten päättäjät näkevät vanhustenhuollon tulevaisuuden. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun vanhuspalveluiden nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomessa. 
Helsingissä 1.3.2016 
Kristiina
Salonen
sd
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
Tuula
Haatainen
sd
Antti
Rinne
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Pia
Viitanen
sd
Joona
Räsänen
sd
Eero
Heinäluoma
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Sirpa
Paatero
sd
Ilkka
Kantola
sd
Timo
Harakka
sd
Erkki
Tuomioja
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Susanna
Huovinen
sd
Jutta
Urpilainen
sd
Riitta
Myller
sd
Mika
Kari
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Jari
Myllykoski
vas
Antti
Lindtman
sd
Jani
Toivola
vihr
Viimeksi julkaistu 19.4.2017 11.04