Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.53

Keskustelualoite KA 3/2019 vp 
Ville Tavio ps 
 
Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020

Eduskunnan puhemiehelle

Perussuomalaiset haluavat vastuullisena oppositiopuolueena asettaa Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin etusijalle. Perussuomalaisten vaihtoehto parantaa kansalaisten ostovoimaa enemmän ja ottaa velkaa vähemmän kuin hallituksen esitys. Haluamme leikata menoja, joista koituva hyöty valuu pääasiassa maamme rajojen ulkopuolelle, ja vastaavasti keventää niiden verotusta, jotka tekevät täällä työtä, yrittävät tai ovat jo työuransa jälkeisellä eläkkeellä. 

Mielestämme tämä on erityisen tärkeää juuri nyt, kun talouden kasvunäkymät ovat hidastuneet ja vähäinenkin kasvu lepää lähes kokonaan kotimaisen kysynnän varassa. Siksi olemme valmiita säästämään maahanmuutosta, kehitysavusta, yritystuista ja poliittisesta kähminnästä. Maahanmuuton säästöt kertautuvat terveydenhoidon, sosiaaliturvan ja oikeuslaitoksen resursseissa, joten säästömme ovat todellisuudessa huomattavasti suurempia kuin mitä välittöminä budjettitalouden säästöinä esitämme.  

Suomalaisten on itse saatava päättää, mihin he haluavat rahansa käyttää. Päätösvalta siitä, minkä yhtiön tuotteista he haluavat maksaa tai kenelle rahansa lahjoittaa, on säilytettävä kansalaisilla. Sitä valtaa ei pidä jatkuvasti siirtää verottamisen ja yritystukien kautta valtiolle. Julkisen sektorin on keskityttävä huolehtimaan turvallisuudesta ja terveydestä ja pidettävä huolta heikoimmista ja samalla pyrittävä tarjoamaan kaikille mahdollisuus osallistua työnteon, yrittämisen ja vaikuttamisen saralla maamme paremman tulevaisuuden luomiseen. 

Yrittäjä- ja työntekijäystävällisen ilmapiirin synnyttäminen veroja ja veroluonteisia maksuja kohtuullistamalla on parasta työllisyyspolitiikkaa. Kynnystä yrittäjäksi ryhtymiselle ja muiden työllistämiselle tulee madaltaa. Aloittavan pienyrittäjän maksu- ja byrokratiataakkaa on mahdollista keventää huomattavasti, mikä osaltaan auttaa myös niiden ihmisten työpanosten hyödyntämisessä, jotka nykyisin jäävät työelämän ulkopuolelle. 

Esitämme ilmastotullien käyttöönottoa tuotteille, jotka on valmistettu sellaisissa maissa, jotka eivät noudata eurooppalaisia ympäristönormeja. Tullien tuotoilla voitaisiin pienentää EU-jäsenmaiden maksuosuuksia EU:n budjetista ja samalla ohjata saastuttajien tuotantoa vähemmän saastuttavaan suuntaan. Suomen syrjäisen sijainnin ja pitkien välimatkojen sekä ulkomaankauppariippuvuuden takia liikenne on meille sydämenasia.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020. 
Helsingissä 14.11.2019 
Ville Tavio ps