Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.23

Keskustelualoite KA 6/2017 vp 
Pauli Kiuru kok ym. 
 
Keskustelualoite suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä

Eduskunnan puhemiehelle

Suomi 100-vuotta ansaitsee keskustelun kulttuurimme merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä.  

Kulttuurilla on merkittävä yhteiskunnallinen asema ihmisiä yhdistävänä tekijänä. Kulttuuri luo yhteisöllisyyttä, merkityksellisyyttä ja hyvinvointia. Kulttuuri on itseisarvo, joka heijastelee historiallista kerroksellisuutta ja ihmisyyden syvintä olemusta. Globalisaation, maahanmuuton sekä viestinnän uusien muotojen vaikutuksesta kulttuuriympäristömme on muuttumassa mosaiikkimaisemmaksi.  

Kulttuurin monimuotoisuus auttaa parhaimmillaan lisäämään vuorovaikutusta ja suvaitsevaisuutta. Kulttuurin eri muodot tarjoavat mahdollisuuden virkistäytymiseen ja palautumiseen. Kulttuuri luo tilaisuuksia kokea ja tuntea asioita yhdessä. Se vähentää yksinäisyydentunnetta, irrallisuutta ja merkityksettömyyttä ehkäisten syrjäytymistä.  

Kulttuurin terveydelle myönteiset vaikutukset ovat tieteellisesti todistettuja. On tärkeää, että kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus päästä osallisiksi kulttuurin monipuolisesta tarjonnasta ja harjoittaa luovuutta itselleen luonnikkaalla tavalla. Kulttuurin kirjo ja tarjonta on ymmärrettävä laajasti taiteen eri muotojen, kirjallisuuden ja myös liikunnan osa-alueilla unohtamatta kulttuuri- ja asuinympäristöä. 

Kulttuurilla ja luovalla taloudella on huomattavat taloudelliset vaikutukset. Kulttuuria ja luovuutta löytyy kaikilta talouden osa-alueilta. Yritys- ja työllistämispotentiaalia on runsaasti käyttämättä. On tärkeää, ettemme jää jälkeen muista länsimaista luovien alojen bruttokansantuotteen kehityksessä. Luovien alojen koulutuksen ja kulttuurin rahoituspohja on turvattava kansantaloudellisesti kestävällä ja johdonmukaisella tavalla. 

Kirjoitus- ja lukutaito mahdollistavat osaltaan ajassa elävän kulttuurin kehittymisen. Digitalisoituminen ja sosiaalinen media ovat muuttamassa kirjoitus- ja lukutaidon olemusta. Muutokset näkyvät esimerkiksi mediassa lisääntyvänä viihteellistymisenä, nopeatempoisuutena sekä kärkevämpänä keskustelukulttuurina. Merkkejä luku- ja kirjoitustaidon heikentymisestä on nähtävissä.  

Sisäisen turvallisuuden strategian (Sisäministeriön julkaisu 15/2017) mukaan kulttuuri vaikuttaa myös siihen, miten hyvin yhteiskuntamme kestää vastakkainasettelua ja informaatiovaikuttamista. Kulttuurilla laajasti ymmärrettynä on myös turvallisuusnäkökulma hyvinvointinäkökulman lisäksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kannustamana suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä.  
Helsingissä 27.10.2017 
Pauli Kiuru kok 
Pia Viitanen sd 
Sanna Lauslahti kok 
Mats Nylund 
Anders Adlercreutz 
Pertti Salolainen kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
Antero Laukkanen kd 
Ben Zyskowicz kok 
Mikko Alatalo kesk 
Pertti Hakanen kesk 
Eero Suutari kok 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Ilkka Kanerva kok 
Jaana Pelkonen kok 
Kari Kulmala si 
Lasse Hautala kesk 
Peter Östman kd 
Markku Pakkanen kesk 
Ari Torniainen kesk 
Sari Multala kok 
Hanna Kosonen kesk 
Martti Mölsä si 
Petri Honkonen kesk 
Eeva-Maria Maijala kesk 
Mirja Vehkaperä kesk 
Veera Ruoho kok 
Antti Rantakangas kesk 
Harry Harkimo kok 
Kimmo Kivelä si 
Elsi Katainen kesk 
Timo Heinonen kok 
Timo V. Korhonen kesk 
Kauko Juhantalo kesk 
Thomas Blomqvist 
Ulla Parviainen kesk 
Martti Talja kesk 
Niilo Keränen kesk 
Pekka Puska kesk 
Elina Lepomäki kok 
Emma Kari vihr 
Krista Kiuru sd 
Kari Uotila vas 
Mika Kari sd 
Joona Räsänen sd 
Satu Hassi vihr 
Jukka Gustafsson sd 
Susanna Huovinen sd 
Anneli Kiljunen sd 
Tarja Filatov sd 
Sirpa Paatero sd 
Tuula Haatainen sd 
Li Andersson vas 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Silvia Modig vas 
Anna Kontula vas 
Ilkka Kantola sd 
Maria Tolppanen sd 
Jyrki Kasvi vihr 
Maria Guzenina sd 
Sanna Marin sd 
Ilmari Nurminen sd 
Harry Wallin sd 
Tytti Tuppurainen sd 
Ville Skinnari sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Timo Harakka sd 
Lauri Ihalainen sd 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Suna Kymäläinen sd 
Kristiina Salonen sd 
Antti Rinne sd 
Antti Lindtman sd 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Pekka Haavisto vihr 
Touko Aalto vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Markus Mustajärvi vas 
Hanna Sarkkinen vas 
Matti Semi vas 
Paavo Arhinmäki vas 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Ozan Yanar vihr 
Timo V. Korhonen kesk 
Jukka Kopra kok 
Mika Niikko ps 
Mikko Kärnä kesk 
Pentti Oinonen si 
Ville Vähämäki ps 
Jari Ronkainen ps 
Outi Mäkelä kok 
Harri Jaskari kok 
Sari Raassina kok 
Wille Rydman kok 
Pia Kauma kok 
Tiina Elovaara si 
Juha Pylväs kesk 
Sofia Vikman kok 
Mats Löfström 
Anne-Mari Virolainen kok 
Kari Tolvanen kok 
Sari Tanus kd 
Sari Essayah kd 
Hannu Hoskonen kesk 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Ritva Elomaa ps 
Sami Savio ps 
Teuvo Hakkarainen ps 
Arja Juvonen ps 
Vesa-Matti Saarakkala si 
Jari Myllykoski vas 
Sari Sarkomaa kok 
Anne Kalmari kesk