Keskustelualoite
KA
7
2017 vp
Leena
Meri
ps
Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2018
Eduskunnan puhemiehelle
Perussuomalaiset haluaa vastuullisena oppositiopuolueena säilyttää maamme kasvu-uralla, vauhdittaa talouskasvua ja varmistaa, että talouskasvun hedelmistä pääsevät nauttimaan kaikki kansalaiset. Vaihtoehtobudjettimme keskeinen tavoite on samaan aikaan sekä saada julkisen sektorin syömävelanotto kuriin että varmistaa tulevan kasvun edellytykset.  
Perussuomalaiset katsoo, että on tärkeää säilyttää edellytykset pitää koko maa asuttuna ja varmistaa edellytykset asua ja työskennellä myös suurimpien kaupunkien ulkopuolella. Asumisen kustannukset eivät saa olla este työnteolle tai työn perässä liikkumiselle. Perussuomalaisen asuntopolitiikan tavoitteena on varmistaa kohtuulliset asumiskustannukset sekä vuokra- että omistusasujille niin verotuksen kuin suorien asumiskustannustenkin osalta.  
Heikko työllisyysasteemme johtuu ennen kaikkea yli 55-vuotiaiden huonosta työllisyydestä. Vastaavasti nuorisotyöttömyys on suuri ongelma maassamme. 
Olisimme valmiita korottamaan perusturvaa ja omaishoidon tukea sekä panostamaan lisää lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen. Emme leikkaisi lapsilisiä emmekä eläkkeitä. 
Emme myöskään ole hallituksen tavoin valmiita tinkimään sisäisestä tai ulkoisesta turvallisuudesta. Vaadimme myös lisää resursseja poliisille, rajavartiolaitokselle, tullille sekä oikeuslaitokselle, jotta ne pystyvät hoitamaan tehtävänsä mm. kansalaisten turvallisuuden takaamisessa koko maassa. 
Julkishallinnon kustannuksia on tarkasteltava kriittisesti. Mielestämme toimenpiteet on suunnattava kohteisiin, joilla on vähiten merkitystä maamme hyvinvointiin, työllisyyteen ja kilpailukykyyn. Tällöin menovähennykset kannattaa mielestämme kohdistaa maamme ulkopuolelle suuntautuviin rahavirtoihin sekä menoihin, joiden vaikuttavuus on huono tai jopa negatiivinen. 
Laajentaisimme veropohjaa verottamalla myös suursäätiöiden ja rikkaiden yhdistysten pääomatuloja. Vaihtoehdossamme verotuksen kokonaistaakka pysyisi lähes muuttumattomana, kun otamme huomioon uuden kehitysapumalliimme sisältyvän 250 miljoonan euron veroporkkanan.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2018. 
Helsingissä 7.11.2017 
Leena
Meri
ps
Viimeksi julkaistu 9.11.2017 14.35