Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.46

Lisätalousarvioaloite LTA 1/2019 vp 
Kai Mykkänen kok 
 
Lisätalousarvioaloite ministerien valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkaukseen varatun määrärahan vähentämisestä (‑1 500 000 euroa)

Eduskunnalle

Lisätalousarvioehdotuksessa on esitetty, että eduskunta tekisi määrärahalisäyksen, jolla lisättäisiin ministereiden valtiosihteerien ja erityisavustajien määrää. Valtiosihteerien määrää lisättäisiin voimassaolevasta vuoden 2019 talousarviosta 4 valtiosihteeristä 15 valtiosihteeriin ja eri-tyisavustajien määrää 42 erityisavustajasta 70 erityisavustajaan. Lisäksi ministerien määrää on lisätty kahdella. 

Avustajaresurssin lisääminen tarkoittaisi esityksen mukaan 2,92 miljoonan määrärahalisäystä vuodelle 2019. Vuoden 2020 talousarviossa tämä tarkoittaisi 5,84 miljoonan euron määrärahalisäystä. Kuluvan vuoden talousarviolla kyseinen määräraha on ennen nyt esitettävää lisäystä 6,51 miljoonaa euroa. Esitetty määrärahalisäys siis lähes kaksinkertaistaisi määrärahan aiempaan nähden. Perusteltuna määrärahalisäyksenä voidaan pitää määrärahan kasvattamista noin puolella hallituksen esittämästä.  

Poliittisen toiminnan resursoinnin lisäämistä voidaan pitää perusteltuna. Kohtuullisempi lisäys olisi kuitenkin nyt esitettyä pienempi.  

Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että eduskunta vähentää 1 500 000 euroa momentilta 23.01.02. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää 1 500 000 euroa momentilta 23.01.02. 
Helsingissä 24.6.2019 
Kai Mykkänen kok