Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.46

Lisätalousarvioaloite LTA 10/2019 vp 
Ville Vähämäki ps 
 
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuntien valtionosuuteen peruspalvelujen järjestämiseen (287 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Lisätalousarviossa HE 28/2019 vp hallitus esittää momentille 28.90.30 lisäystä 237 000 000 euroa. Lisäys on ns. kiky-kompensaation aikaistaminen ja ei ole sinänsä mikään uusi kunnille annettava määräraha. Kuntien taloustilanne on vaikea, ja heikentyvä taloussuhdanne tulee vaikeuttamaan sitä entisestään lähiaikoina. 

Momentin 28.90.30 määrärahaa saa kuluvana vuotena käyttää enintään 10 000 000 euroa valtionosuuden harkinnanvaraisen korotuksen maksamiseen. Koska harkinnanvaraista tukea on hakenut jopa 89 kuntaa, olisi syytä korottaa kyseisen momentin osalta harkinnanvaraisesti myönnettävän tuen määrää.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta muuttaa momentin 28.90.30 perusteluihin harkinnanvaraisen korotuksen käyttörajan 60 000 000 euroon ja että eduskunta lisää 287 000 000 euroa momentille 28.90.30. 
Helsingissä 14.10.2019 
Ville Vähämäki ps