Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LTA 16/2020 vp

Viimeksi julkaistu 15.4.2020 9.39

Lisätalousarvioaloite LTA 16/2020 vp Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä koronavirustestauksen laajentamiseen (200 000 000 euroa)

TimoHeinonenkok

Eduskunnalle

Koronatestien määrää on merkittävästi lisättävä taudin leviämisen ehkäisemiseksi, sairauksien erotusdiagnostisiin tarkoituksiin sekä henkilökunnan työturvallisuuden parantamiseksi. Kokoomus esittää 200 miljoonan euron määrärahaa lisättäväksi tartuntatautien valvontaan, testauskapasiteetin nostamiseksi ja sairastuneiden jäljittämisen ja eristämisen varmistamiseksi. WHO:n suositusten mukaisesti Suomen tulisi kaikin keinoin nostaa testauskapasiteettia, jotta koronaviruksen leviämisestä väestössä saataisiin tarkempaa tietoa ja torjuntatoimet voitaisiin kohdentaa vaikuttavasti.  

Taudin leviämisen ehkäisyn ja rajoitusten myöhemmän purkamisen kannalta on oleellista, että laaja testausmahdollisuus on matalalla kynnyksellä käytössä. Suomeen tarvitaankin kansallinen ohjelma koronatestien lisäämiseksi. Testausohjelma on välttämätön ennen kaikkea väestön terveyden suojelemiseksi, mutta myös talouden pelastamiseksi. Testaamalla laajasti ja eristämällä sairastuneet voitaisiin pitää yhteiskunnan toimintoja poikkeusoloissakin käynnissä.  

Jokainen viikko, jonka Suomi on suljettuna, maksaa meille tuotannon menetyksenä reilun miljardin. Suomen Pankin arvion mukaan nopeakin talouden toipuminen koronakriisistä on yhä mahdollinen, jos rajoitustoimia ei tarvitse pitää pitkään voimassa ja jos kyetään välttämään yritysten konkurssiaalto. Suomen Pankin mukaan uudet panostukset esimerkiksi testaamiseen toisivat terveyden ja talouden kannalta merkittävät lisähyödyt, jos niillä saataisiin hillittyä epidemiaa ja aikaistettua rajoitteiden purkua. Hallituksen pitää pikaisesti valmistella testaamisen, jäljittämisen ja eristämisen radikaaliin laajentamiseen pohjautuva strategia, jonka avulla rajoitteet voidaan nopeasti purkaa asteittain. 

Kokoomus vaatii testausten saatavuuden parantamista sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Perusterveydenhuollossa ollaan ensilinjassa ottamassa infektiopotilaita vastaan. Myös siellä on oltava riittävät työkalut potilaiden tutkimiseksi ja epidemian ehkäisemiseksi. Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden sekä terveydenhuollon ja vanhustenhoidon ammattilaisten testaaminen matalalla kynnyksellä on varmistettava kaikissa tilanteissa.  

Erityisesti testausta on lisättävä riskiryhmiä hoitavan henkilöstön keskuudessa. Sosiaali- ja ter-veydenhuollon henkilöstöä tulisikin testata jatkuvasti sen varmistamiseksi, että koronavirus ei leviä oireettomilta kantajilta esimerkiksi vanhustenhuollon toimintayksiköissä ja sairaaloiden osastoilla. 

Suomen linjaa koronatestauksessa on selkeyttävä ja testien määrää on nopeasti lisättävä. Tämä edellyttää kaikkien voimavarojen yhdistämistä julkisella, yksityisellä sekä kolmannella sektorilla. Yritysten osaamista ja kapasiteettia koronavirustestaamisen lisäämiseksi on voitava hyödyntää akuutin kriisitilanteen ratkaisemiseksi. Lisäksi uudet verinäytteestä otettavat vasta-ainetestit jo sairastetun koronavirusinfektion toteamiseksi on saatava nopeasti käyttöön. Kokoomus esittää lisäksi käyttöönotettavaksi myös maailmalta tuttuja matalan kynnyksen testauspisteitä.  

Kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttää, että koronan vastaisessa taistelussa ei tingitä tuumaakaan eturintamassa työskentelevän terveydenhuollon ammattihenkilöstön varusteista ja turvallisuudesta. Lisämäärärahalla hankittavien testilaitteiden sekä suojavarusteiden- ja maskien on oltava kriteerien mukaisia ja sairaalakäyttöön soveltuvia. Hankinnoissa on toimittava ripeästi, mutta tavarantoimittajien luotettavuus on tarkistettava paikan päällä ja tuotteiden laatu on varmistettava kotimaisissa tutkimuslaitoksissa testaamalla. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 200 000 000 euroa momentille 33.70.22 koronavirustestauksen laajentamiseen ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa voi käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen. 
Helsingissä 14.4.2020 
TimoHeinonenkok