Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LTA 18/2020 vp

Viimeksi julkaistu 12.5.2020 13.51

Lisätalousarvioaloite LTA 18/2020 vp Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoihin (3 000 000 euroa)

TimoHeinonenkok

Eduskunnalle

Kokoomus esittää rokotteen kehittämiseen osoitettavan kokonaisrahoituksen nostamista 20 miljoonaan euroon. 

COVID-19-viruksen aiheuttama pandemiatilanne haastaa koko yhteiskuntaa. Rajoitustoimilla viruksen leviämistä väestössä voidaan estää. Hallitus on ilmoittanut, että tautitilanteen ollessa vakaa rajoitustoimia voidaan hallitusti purkaa. Yhteiskuntaa voitaneen kuitenkin täysimääräisesti avata vasta, kun virukseen on löydetty toimiva ja turvallinen rokote. Tällä hetkellä koronaan ei ole saatavilla rokotetta tai tehokasta lääkehoitoa ja rajoitusten avaaminen johtaa vääjäämättä tautitapausten lisääntymiseen väestössä, jos riittäviä muita infektion hallinnan työkaluja ei ole käytössä. Rokotteen kehittämisessä tarvitaan sekä kansallista että kansainvälistä tutkimusta, kehittämistä ja yhteistyötä. 

Suomen Akatemian määrärahat kohdistuvat kilpailluimpaan huippututkimukseen, jonka tukeminen vallitsevissa olosuhteissa on ensiarvoisen tärkeää. Koska pandemiatilanteen kestoa on hankalaa arvioida, on rokotekehitys myös kansallisesti tärkeä panostettava kohde. Suomen Akatemian kautta rahoituksen kanavoimista rokote- ja lääkekehitystutkimukseen voidaan pitää kannatettavana, koska arviointikriteereissä korostuvat laajat vertaisarvioinnit ja tutkimustyön laatu. 

Hallitus on korottanut Suomen Akatemian valtuutta 10 miljoonalla eurolla, mistä aiheutuu 3 miljoonan euron määrärahatason nosto tälle vuodelle. Rahoitustasoa voidaan kuitenkin edelleen pitää verrattain pienenä huomioiden tutkimuksen tarpeet toimivien ja turvallisten rokotteiden sekä lääkkeiden löytämiseksi.  

Määrärahan lisäyksellä pyritään vahvistamaan niitä voimavaroja, joilla kansallista rokotetutkimusta COVID-19-rokote- ja lääkekehitystutkimukseen varataan. Määrärahan lisäysesitys mahdollistaa Suomen Akatemian valtuuden kaksinkertaistamisen 10 miljoonasta 20 miljoonaan euroon. On lisäksi huomioitava, että tulevissa lisätalousarvioesityksissä tutkimusrahoitusta voitaisiin kohdistaa suoraan yliopistojen määrärahoihin, jolloin varmistetaan tutkimushankkeiden jatkuvuus ja vähennettäisiin ylimääräistä kuluja aiheuttavaa byrokratiaa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 3 000 000 euroa momentille 29.40.51 Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoihin. 
Helsingissä 12.5.2020 
TimoHeinonenkok